Q Codes.

Code Omschrijving
 
 
QRA? Wat is de naam van uw station?
QRA De naam van mijn station is ...
QRB? Wat is de afstand tussen onze stations?
QRB De afstand tussen onze stations is ...
QRG? Wat is mijn frequentie?
QRG Uw frequentie is ...
QRH? Varieert mijn frequentie?
QRH Uw frequentie varieert
QRI? Wat is de toon van mijn signalen?
QRI De toon van uw signalen is:
1=goed
2=niet zuiver
3=slecht
QRK? Wat is de neembaarheid van mijn signalen?
QRK De neembaarheid van uw signalen is:
1=onneembaar
2=nu en dan neembaar
3=neembaar maar moeilijk
4=neembaar
5=uitstekend neembaar
QRL? Bent u bezig?
QRL Ik ben bezig.
QRM? Hebt u last van storing?
QRM Ik heb last van storing (1 t/m 5)
QRN? Hebt u last van luchtstoringen?
QRN Ik heb last van luchtstoringen (1 t/m 5)
QRO Zal ik mijn zendvermogen vergroten?
QRO Vergroot uw zendvermogen.
QRP? Zal ik mijn zendvermogen verminderen?
QRP Verminder uw zendvermogen.
QRQ? Zal ik sneller seinen?
QRQ Sein sneller.
QRS? Zal ik langzamer seinen?
QRS Sein langzamer.
QRT? Zal ik stoppen met zenden?
QRT Stop met zenden.
QRU? Hebt u nog informatie voor mij?
QRU Ik heb geen informatie meer voor u.
QRV? Bent u gereed om te zenden en ontvangen?
QRV Ik ben gereed om te zenden en ontvangen.
QRW? Zal ik ... meedeln dat u hem op ... kHz/MHz roept?
QRW Deel ... mee dat ik hem op ... kHz/MHz roep.
QRX? Wanneer roept u mij weer?
QRX Ik zal u weer roepen om ... uur, op ... kHz/MHz.
QRY? Wanneer ben ik aan de beurt?
QRY Uw beurt is nummer ...
QRZ? Door wie word ik aangeroepen?
QRZ U wordt aangeroepen door ...
QSA? Wat is de sterkte van mijn signaal?
QSA De sterkte van uw signaal is ... (1 t/m 5).
QSB? Hebben mijn signalen last van fading?
QSB Uw signalen hebben ... (1 t/m 5) last van fading.
QSD? Zijn mijn signalen verminkt?
QSD Uw signalen zijn verminkt.
QSK? Kan ik 'break-in' werken?
QSK U kunt 'break-in' werken.
QSL? Wilt u de ontvangst van mijn uitzending bevestigen?
QSL Ik bevestig de ontvangst van uw uitzending.
QSO? Kunt u rechstreeks werken met ... (roepnaam)?
QSO Ik kan rechstreeks werken met ... (roepnaam).
QSP? Wilt u zonder kosten doorgeven aan ...?
QSP Ik zal zonder kosten doorgeven aan ...
QST? Oproep voor alle radioamateurs/ARRL-leden.
QSU? Zal ik zenden op ... kHz/MHz?
QSV? Zal ik een serie V's geven?
QSV Geef een serie V's.
QSW? Wilt u op ... kHz/MHZ zenden?
QSW Ik ga op ... kHz/MHZ zenden.
QSX? Wilt u naar ... (roepnaam) luisteren op ... kHz/Mhz?
QSX Ik luister naar ... (roepnaam) op ... kHz/Mhz.
QSY? Zal ik op ... kHz gaan zenden?
QSY Ga op ... kHz zenden.
QTC? Hoeveel berichten hebt u voor mij?
QTC Ik heb ... berichten hebt u voor u.
QTE? Wat is de ware peiling in graden t.o.v. uw station?
QTE Uw ware peiling t.o.v. mijn station is ... graden.
QTH? Wat is uw positie?
QTH Mijn positie is ...
QTR? Wat is de juiste tijd in UTC?
QTR De juiste tijd in UTC is ...