Bandplan voor CB LPD & PMR.

 Overzicht CB band.   27MC.

Herziening regelgeving 27mc amateur band
Er zijn sinds 2001 nieuwe regels op het gebied van de 27mc.

Wijzigingen gebruik 27 MHz band
Sinds 1991 kunnen 40 kanalen in de zogenaamde 27 MHz band zonder vergunning worden gebruikt. Daarbij mocht uitsluitend FM worden toegepast met een uitgangsvermogen van maximaal 4 watt. Nieuw is dat in 2001 in Nederland nu ook onder voorwaarden gebruik mag worden gemaakt van AM en SSB.

Gebruik AM en SSB
De wijzigingen betekenen geen uitbreiding van frequenties in de 27 MHz band. Bij gebruik van AM of SSB worden dezelfde 40 kanalen gebruikt als bij FM met dien verstande dat bij SSB per kanaal gekozen kan worden tussen een hoge (USB) en een lage zijband (LSB) waardoor er effectief 80 kanalen ontstaan. Het zender-uitgangsvermogen (power output) mag bij AM en SSB niet meer bedragen dan 4 watt PEP. Bij AM betekent dit 1 watt draaggolf-vermogen wat bij volledige modulatie dan weer 4 watt PEP oplevert.

Vereisten aan CB-apparatuur
Sinds april 2000 gelden in de Europese Unie nieuwe wettelijke regels voor radiozendapparatuur. De nationale typekeuringen zijn daarmee komen te vervallen. Alle radio- en randapparatuur moet voldoen aan essentiŽle vereisten. Deze vereisten hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu- en consumentenbescherming. Voor radio-zendapparatuur geldt bovendien dat deze het radiospectrum efficiŽnt gebruikt en geen storing veroorzaakt in andere apparatuur.

Apparatuur die zowel voor FM als AM en SSB geschikt is, moet in overeenstemming zijn met de Europese richtlijnen. Om aan te tonen dat aan de essentiŽle vereisten is voldaan kunnen fabrikanten en importeurs gebruik maken van de Europese normen EN 300 135 en EN 300 433. Het gebruik van AM en SSB is binnen Europa (nog) niet geharmoniseerd waardoor het gebruik van deze modulatiesoorten buiten Nederland afhankelijk is van regels die in een ander land gelden.

Markeringen en normen
CB-apparatuur mag alleen worden verhandeld wanneer deze is voorzien van de juiste markeringen en documenten. Wettelijk is voorgeschreven welke frequentiebanden en gebruiksvoorschriften in acht genomen moeten worden. Informatie daarover staat in de handleiding bij de apparatuur. Het aanbrengen van wijzigingen in het apparaat of het plaatsen van een hoogfrequent-versterker waardoor het zender uitgangsvermogen wordt vergroot, is niet toegestaan.

Gebruiksvoorschriften CB-apparatuur
De 27 MHz band loopt van 26,960 MHz tot 27,410 MHz. Voor het 1e kanaal wordt 26,965 MHz gebruikt en voor het 40e kanaal 27,405 MHz en het kanaalraster is 10 kHz. Het uitgangsvermogen van CB-apparatuur mag niet meer bedragen dan 4 watt PEP.
Er mag alleen gebruik worden gemaakt van kanaal 1 t/m 40.

  Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie
  1 26,965 MHz 11 27,085 MHz 21 27,215 MHz 31 27,315 MHz
  2 26,975 MHz 12 27,105 MHz 22 27,225 MHz 32 27,325 MHz
  3 26,985 MHz 13 27,115 MHz 23 27,255 MHz 33 27,335 MHz
  4 27,005 MHz 14 27,125 MHz 24 27,235 MHz 34 27,345 MHz
  5 27,015 MHz 15 27,135 MHz 25 27,245 MHz 35 27,355 MHz
  6 27,025 MHz 16 27,155 MHz 26 27,265 MHz 36 27,365 MHz
  7 27,035 MHz 17 27,165 MHz 27 27,275 MHz 37 27,375 MHz
  8 27,055 MHz 18 27,175 MHz 28 27,285 MHz 38 27,385 MHz
  9 27,065 MHz 19 27,185 MHz 29 27,295 MHz 39 27,395 MHz
  10 27,075 MHz 20 27,205 MHz 30 27,305 MHz 40 27,405 MHz

 Overzicht PMR Frequentie`s.
 

Op 5 november 1999 is in Nederland de vrijstellingsregeling voor PMR446 van kracht geworden. Op basis van deze regeling is het mogelijk om handgedragen radio-zendapparatuur (portofonen) voor spraak over korte afstand op de markt te brengen. Toepassingen zijn denkbaar voor bedrijfsterreinen, in en rond kantoorgebouwen, in winkels, bij beoefening van (buiten)sporten en in de scheepvaart.
Voor het gebruik is geen vergunning nodig.

Voor PMR446 zijn 8 frequentie-kanalen aangewezen in het frequentiebandstuk 446.000-446.100 Mhz met een kanaalraster van 12,5 kHz. Het zendvermogen bedraagt 500 mWatt EMR.

Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie
1 446,006.25 5 466,043.75
2 446,018.75 6 466,068.75
3 446,031.25 7 466,081.25
4 446,031.25 8 466,093.75

 

 Overzicht LPD Frequentie`s.
 

Een oudere standaard voor licentievrij zenden is LPD (low-power device). Portofoons volgens deze standaard hebben een maximaal zendvermogen van slechts 5mW. Ze zijn niet compatibel met portofoons volgens de PMR446 standaard.
De band wordt ook gebruikt door draadloze koptelefoons e.d. apparaten en bevind zich midden in de 70 cm amateurband.

  Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie Kanaal Frequentie
  1 433,075 21 433,575 41 434,075 61 434,575
  2 433,1 22 433,6 42 434,1 62 434,6
  3 433,125 23 433,625 43 434,125 63 434,625
  4 433,15 24 433,65 44 434,15 64 434,65
  5 433,175 25 433,675 45 434,175 65 434,675
  6 433,2 26 433,7 46 434,2 66 434,7
  7 433,225 27 433,725 47 434,225 67 434,725
  8 433,25 28 433,75 48 434,25 68 434,75
  9 433,275 29 433,775 49 434,275 69 434,775
  10 433,3 30 433,8 50 434,3    
  11 433,325 31 433,825 51 434,325    
  12 433,35 32 433,85 52 434,35    
  13 433,375 33 433,875 53 434,375    
  14 433,4 34 433,9 54 434,4    
  15 433,425 35 433,925 55 434,425    
  16 433,45 36 433,95 56 434,45    
  17 433,475 37 433,975 57 434,475    
  18 433,5 38 434 58 434,5    
  19 433,525 39 434,025 59 434,525    
  20 433,55 40 434,05 60 434,55