Print deze pagina

Raspberry Pi Zero ( Zero W ) installeren :

Raspbian NOOBS op de micro SD kaart installeren

Plaats de micro SD kaart in je computer.

Formateer deze met SDFormatter

Download de meest recente Raspbian NOOBS versie.

copieer de files uit de zip file naar de lege SD kaart

Selecteer en open ZIP bestand.
Copieer de inhoud van het ZIP bestand naar de (micro SD kaart).
Plaats de SD kaart in de Raspberry Pi en start deze op om te installeren.

Raspberry Pi Zero ( Zero W ) updaten :

start terminal
sudo bash
sudo apt-get update

         

 

Raspberry Pi ( Zero W ) ,Wifi installeren :

 

 

Raspberry Pi Zero ( Zero W ) , Composite Video Inschakelen :

Hiervoor zij veranderingen in de config file nodig.
We maken eerst een backup file voor het geval dat.

sudo bash
sudo cp /boot/config.txt /boot/config.txt_backup

Nu gaan we de config.txt file bewerken.


sudo nano /boot/config.txt

voor composiet video gebruik deze 2 regels.
sdtv_mode=2
#hdmi_force_hotplug=1
   

voor hdmi gebruik deze 2 regels.
#sdtv_mode=2
hdmi_force_hotplug=1

Raspberry Pi Zero ( Zero W ) , Beeldscherm passend maken :

sudo bash
sudo nano /boot/config.txt

Verander de overscan parameters

overscan_left=10
overscan_right=10
overscan_top=15
overscan_bottom=15

Save en exit. ( CTRL+X gevolgd door Y om het op te slaan)

sudo reboot